Salgs- og leveringsbetingelser

Gode råd om udarbejdelse og fortolkning af salgs- og leveringsbetingelser af advokat Troels Wenzel Østergaard, SelskabsAdvokaterne - specialister i kontrakter, aftaler og erhvervsret, Gratis råd om Salgs- & leveringsbetingelser.

I en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør der typisk være taget stilling til følgende:

1. Anvendelse
2. Tilbud og accept
3. Priser
4. Betalingsbetingelser
5. Levering og leveringstid
6. Ejendomsforbehold
7. Force majeure
8. Garanti og mangler
9. Ansvarsbegrænsning
10. Returvarer
11. Produktansvar
12. Tegning og beskrivelser
13. Tvister

Kontakt Advokat Troels Wenzel Østergaard på telefon 45 23 00 10 for en uformel drøftelse vedrørende indgåelse eller fortolkning af salgs- og leveringsbetingelser.

Liste over artikler

Artikel: Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet for pr....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen? De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, som umiddelbart minder meget om hinanden, og som ofte bliver blandet sammen og forvekslet med hinanden, hvilket kan have store, herunder omkostningsmæssige, konsekvenser for den kontraktspart, der vælger den forkerte løsning....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet ...»

Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen? De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Kontrakter

SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og fortolkning ...»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat ...»

Frisørdommen

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod »

Vi er medlemmer af