IT Factory sagen

Dette program handler om IT Factory sagen hvor advokat Troels Wenzel Østergaard har besøg af Finn Nørbygaard der fortæller om sin oplevelse med Stein Bagger og IT Factory sagen.

Finn Nørbygaard ejede 17,5 procent af IT Factorys hovedaktionær, JMI Invest der tillige havde Asger Jensby som hovedaktionær.

Yderligere er der i programmet besøg af professor Kim Klarskov Jeppesen, CBS som gennemgår hvad en leasing karussel er og hvori svindlen i IT Factorysagen bestod.

Stein Bagger fik 7 års fængsel i IT Factory sagen hvor Finn Nørbygaard var med på noget af en optur, afbrudt af en brat nedtur.

Sagen står stadigvæk i dag som en af de svindelsager der har medført mest medieomtale i Danmark. En række leasingselskaber tabte mere end 680 mio. kr. og der mangler stadigvæk at blive fundet mellem 150-200 mio. kroner fra leasing karussellen.

Programmet er en del af programserien SelskabsAdvokaten fra dk4 og du kan læse mere om programmerne: her

 

 

 

Liste over artikler

Artikel: Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet for pr....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen? De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, som umiddelbart minder meget om hinanden, og som ofte bliver blandet sammen og forvekslet med hinanden, hvilket kan have store, herunder omkostningsmæssige, konsekvenser for den kontraktspart, der vælger den forkerte løsning....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet ...»

Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen? De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Insolvens

Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ilikviditet ...»

Feriefridage - ikke krav på kompensation ved konkurs

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. februar 2018 Sag 89/2017(1. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar ...»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat ...»

Vi er medlemmer af