Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ilikviditet (midlerne er der, men ikke i tilgængelig form) eller insufficiens (gælden overstiger aktiverne).

Rådgivning ydes af kyndige advokater

IT Factory sagen

Dette program handler om IT Factory sagen hvor advokat Troels Wenzel Østergaard har besøg af Finn Nørbygaard der fortæller om sin oplevelse med Stein Bagger og IT Factory sagen....

Artikel: Betalingsstandsning

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. Vi yder rådgivning samt virker som tilsyn ved betalingsstandsninger. Rådgivningen ydes til såvel kriseramte virksomheder som til kreditorer i sådanne virksomheder....

Læs hele artiklen

Artikel: Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden - hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Betalingsstandsning

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. ...»

Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores ...»

Insolvens

Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ilikviditet ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Kapitalejere - virksomhedspant

En række kapitalejere, der havde sikret deres indskud i et selskab ved virksomhedspant, blev »

Vi er medlemmer af