Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Anvend følgende link: www.domstol.dk, for at finde byretten i din retskreds.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Artikel: Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ved at indgive en stævning. Den som indgiver stævning kaldes sagsøger og den som stævnes, kaldt sagsøgte. Sagsøgte skal efter at have modtaget stævningen svare i sagen ved at afgive svarskrift....

Læs hele artiklen

Artikel: Landsretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten og en sådan sag kan ankes til landsretten. I landsretten er der minimum tre landsdommere, som deltager og afgør sagen. En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Landsretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Byret

Anvend følgende link: www.domstol.dk, for at finde byretten i din retskreds. ...»

retskreds

For at finde en retskreds i Danmark kan du anvende følgende link: www.domstol.dk ...»

Selskabsret - PricewaterhouseCoopers frifindes

En almenvelgørende fond, der ifølge fundatsen for en erhvervsdrivende fond skulle modtage provenuet »

Salg af ejendom - rammeaftale var udløbet

Sagsøgte var berettiget til at sælge ejendom til anden side, efter at due dilligens perioden i rammeaftalen »

Vi er medlemmer af