Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Typer af erhvervslejemål

Typen af erhvervslejemål kan have stor betydning i forhold til retsstillingen i lejeforholdet. Adgangen til at opsige, ophæve, kræve lejestigning/lejenedsættelse og vilkårsændringer afhænger nemlig ofte af hvilken type lejemål der er tale om.

Erhvervslejeloven opererer overordnet med 4 typer af lejemål. Definitionen af de 4 typer lejemål vil blive gennemgået nedenfor, men betydningen af hvilken type lejemål der er tale om, kan du læse under de enkelte emner om erhvervslejeret - f.eks. her om opsigelse af erhvervslejemål.

Erhvervsbeskyttet lejemål

Et erhvervsbeskyttet lejemål er i erhvervslejeloven defineret som et lejemål, hvor der drives en erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden.

Et erhvervsbeskyttet lejemål er typisk butikker, restauranter og lignende, der ligger på en central gade, hvor kunderne hovedsageligt bruger virksomheden på grund af virksomhedens beliggenhed.

Ved afgørelsen af om der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål skal der bl.a. tages hensyn til, hvor længe virksomheden har været drevet i de lejede lokaler, lejerens forbedringer af disse og værdien af kundekredsen.

Ikke-erhvervsbeskyttet lejemål

Et ikke-erhvervsbeskyttet lejemål er et lejemål, hvor den stedlige forbliven i ejendommen ikke er af væsentlig betydning for virksomheden, og hvor virksomheden dermed primært kommer i kontakt med sine kunder via annoncering, og hvor placeringen ikke har betydning for kunderne.

Ikke-erhvervsbeskyttede virksomheders kunder bruger således hovedsageligt virksomheden på grund af virksomhedens karakter, indehaverens person eller andre forhold, hvor det ikke er placeringen, der er afgørende. Ikke-erhvervsbeskyttede lejemål er typisk kontorer og produktionslokaler, men kan også være internetforretning, der bruger postordre og salg via internettet.

Læs her om erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål.

Garager, stalde og lignende

Definitionen heraf giver sig selv, men det er vigtigt, at præcisere, at det er den reelle benyttelse af lejemålet, der afgør, om der er tale om en garage, stald eller lignende og ikke hvad der f.eks. står i overskriften på erhvervslejekontrakten.

Establissementslejemål

Establissementslejemål er lokaler til restauration, butik, kiosk eller tilsvarende brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesanlæg, skove, parker og lignende, hvor forretningen må antages hovedsagelig at blive søgt af det publikum, der benytter de nævnte virksomheder, skove og parker, og hvor forretningen står i direkte tilknytning til disse.

Et establissementslejemål kunne f.eks. være et cafeteria i en lufthavn eller på en banegård.

Konklusion

Det er altid en konkret vurdering, hvilket type lejeforhold, der er tale om, men det må som hovedregel altid anbefales, at både lejer og udlejer gør sig klart hvilken lejeforhold, de mener, der er tale om inden lejeforholdet træder i kræft, og at dette inkorporeres i erhvervslejekontrakten. På denne måde opnår man en forventningsafstemning inden lejeforholdets begyndelse og forebygger derigennem eventuelle fremtidige konflikter om lejemålets type.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret og bistår løbende virksomheder som ønsker at indgå en erhvervslejekontrakt eller virksomheder der allerede har indgået en erhvervslejekontrakt og er kommet i konflikt med modparten.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan en markedslejeregulering være en mulighed. Det er typisk, at markedets generelle udvikling gør, at den leje, der betales af lejer, med tiden bliver lavere end det, man kan kalde markedslejen – altså det lejeniveau som en lejer og udlejer vil aftale ved indgåelsen af et nyt tilsvarende erhvervslejemål....

Læs hele artiklen

Artikel: Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå (sælge) erhvervslejemålet? Så skal du være særligt opmærksom på reglerne i erhvervslejeloven om afståelse af erhvervslejemål og tillige nøje gennemgå, hvad der er aftalt i erhvervslejekontrakten med din udlejer....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan ...»

Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå ...»

Goodwill

Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, anlæg, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af