advokat_TW_KA_ved_træ_ude_470_250
advokat_TW_3_inde_470_250
advokat_KA_2_inde_470_250

S.m.b.a (Selskab med begrænset ansvar) Ingen kapitalkrav

S.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar) - Ingen kapitalkrav - Iværksættervenlig.

Hvis du synes, at der er for mange bindinger ved et aktie- og anpartsselskab, bør du overveje alternativet "selskab med begrænset ansvar" også kaldet "s.m.b.a.". Med få regler på området, er der så mange forenklinger, lettelser af administrative byrder og muligheder ved denne selskabsform, at det er svært ikke at tænke: hvorfor ikke?

Der er ingen håndfaste eller stive regler for et s.m.b.a. i forhold til et aktie- og anpartsselskab, og mulighederne for at aftale, konstruere og skræddersy selskabets vedtægter så de passer til ens egne behov, er langt større ved et s.m.b.a. end ved aktie- og anpartsselskaber. Det vil sige, de fleste forhold kan aftales og nedskrives til den mindste detalje, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der skal gælde og er aftalt. På denne måde sikres også, at der ikke efterfølgende skal føres lange retssager ved eventuel uenighed.

For at få registreret et s.m.b.a. hos Erhvervsstyrelsen er det væsentligt, at selskabet ikke minder om et "skjult" ApS eller A/S. Minder et s.m.b.a.'s vedtægter om vedtægterne for et ApS eller A/S, vil registreringen blive nægtet hos Erhvervsstyrelsen.

Hvorfor vælge et s.m.b.a.

Der kan være mange grunde til at drive virksomhed i et selvstændigt selskab, men den typiske grund til at opstarte et ApS eller A/S samt omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et aktie- og anpartsselskab er, at deltagernes økonomiske risiko begrænses til værdien af deres selskabsandel, også kaldet "begrænset hæftelse". Hvis selskabet kommer ud i økonomiske problemer, og det skulle gå så galt, at selskabet erklæres konkurs, vil kreditorerne ikke kunne gå imod den enkelte ejer, men alene selskabsandelen. På denne måde vil ejeren ikke skulle gå fra hus og hjem, og dermed er resten af familien sikret. Hvis s.m.b.a.'et er lavet korrekt, gælder ansvarsbegrænsningen tillige for et s.m.b.a.

Omdannelse eller opstart af et aktie- og anpartsselskab kræver en startkapital på kr. 500.000 eller kr. 80.000, som kan være svær at fremskaffe, og kapitalen skal være der hele tiden. Dette kapitalkrav er ikke nødvendigt for at opstarte et s.m.b.a. Derfor er det nemt, og du kan starte et s.m.b.a. fra dag ét og dermed begrænse din økonomiske risiko, bare ved at drive virksomheden som et s.m.b.a.

De eneste og få regler om s.m.b.a. findes i § 3 i lov om erhvervsdrivende virksomheder og indeholder krav om navn, tegningsret (hvem har legitimation til at forpligte selskabet), registrering af selskabet og eventuel likvidation, ligesom krav om at selskabet skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Det helt centrale ved et s.m.b.a. er at der minimum skal være 2 aktive ejere og at ejerforholdet er flydende således der på objektivt grundlag kan ske (og ifølge Erhvervsstyrelsens seneste meldinger også sker) en løbende ind- og udtræden af ejere i ejergruppen - samt endelig at udbyttet i et s.m.b.a. ikke må reguleres udfra ejerandelen.

Fordele ved et s.m.b.a.

De samlede fordele ved et s.m.b.a. er følgende:

Netop disse fordele og grunde er med til, at du skal overveje at starte et s.m.b.a., men det er dog vigtigt at slå fast, at vedtægter i et s.m.b.a. væsentligt skal adskille sig fra vedtægterne i et ApS - så et s.m.b.a. er mest egnet i de situationer, hvor man f.eks. har behov for en mere utraditionel selskabsløsning med f.eks. variabel kapital og/eller et krav om, at alle ansatte er ejere af virksomheden.

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi gerne med rådgivning om selskabsformen er en vej for dig/jer, idet det dog er vores erfaring etableringen skal bæres udfra ønsket om den flydende ejerstruktur og mulighed for "alternative udbytte struktur" som et s.m.b.a. giver - og ikke udfra ønsket om at etablere et selskab med begrænset ansvar fordi "man ikke har penge nok til et ApS".

 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Nyt program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Vi er medlemmer af