Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Opstart af virksomhed

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Den mest enkle måde at opstarte en virksomhed, er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges mellem aktie- eller anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen, eller registrere denne online. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet overfor omverdenen. Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver, også kaldet egenkapital. Et selskab, og særligt et A/S, kan bidrage til et mere seriøst image overfor omverdenen. Blandt andet fordi et selskabs regnskaber er offentligt tilgængelige og skal revideres af en autoriseret eller registreret revisor.

Når virksomheden først kører, og forhåbentlig har fået vokseværk, skal man til at overveje, om et personligt ejerskab er den bedste virksomhedsform.

Et selskab er som regel at anbefale, når virksomheden når et vist omfang, fx når den bliver større, end stifteren kan overkomme alene, eller hvis risikoen bliver for stor. Skal ejerkredsen udvides, vil et Anpartsselskab (ApS) oftest være et bedre valg end et Interessentskab (I/S).

Ejer man en eksisterende virksomhed personligt, er der mulighed for en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse. Dette giver en række fordele, blandt andet i form af en skatteudskydelse.

Øvrige selskabsformer kan være interessentskab, kommanditselskab eller S.M.B.A. selskab m.v.

Har du behov for nærmere rådgivning om opstart af virksomhed og eller brug for hjælp til opstart af virksomhed, kan du kontakte en advokat på 45 23 00 10.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Holdingselskab - fordele og ulemper

Et holdingselskab er et selskab – typisk et anpartsselskab - der ejer anparter eller aktier i et eller flere andre selskaber – også kaldet driftsselskaber. Der er en række fordele ved at lade et holdingselskab stifte af et driftsselskab frem for at virksomhedsejerne stifter dette personligt, men også enkelte ulemper....

Læs hele artiklen

Artikel: Apportindskud

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Man kan fx forestille sig, at en fotograf gerne vil indskyde alt sit kameraudstyr, at håndværkeren gerne vil indskyde sit værktøj, bil eller lignende. Et apportindskud skal have en økonomisk værdi og kan ikke bestå i en pligt til at udføre et arbejde eller en tjenesteydelse....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Michella Friis Grome

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Holdingselskab - fordele og ulemper

Et holdingselskab er et selskab – typisk et anpartsselskab - der ejer anparter eller aktier i et eller ...»

Apportindskud

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Man kan fx forestille ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat ...»

Ingen konkurskarantæne til ledelsesmedlemmer

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris ...»

Vi er medlemmer af