Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab

Hvad er et iværksætterselskab (IVS) ?

Et iværksætterselskab er i princippet et anpartsselskab, hvor der knytter sig visse betingelser til selskabsformen.

Den helt store fordel ved et iværksætterselskab er, at det kan stiftes med en anpartskapital helt ned til 1 krone. Det er dog hensigten med iværksætterselskabet, at det på sigt skal omregistreres til et anpartsselskab når iværksætterselskabets selskabskapital er på minimum DKK 50.000. Dette har lovgiver forsøgt at påskønne ved at stille visse krav til et iværksætterselskab, herunder, at der ikke må udbetales udbytte og at minimum 25 % af iværksætterselskabets overskud skal henlægges til en bunden reserve.

Du kan læse mere om iværksætterselskabet her.

Omregistrering af et IVS til et ApS

Som overskriften antyder, er der tale om en omregistrering og ikke en omdannelse, hvilket i praksis gør processen lettere og mindre kostbar.

Det er generalforsamlingen, der med et dobbelt 2/3 flertal – dvs. mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen - beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Det er en betingelse for generalforsamlingsbeslutningen, at selskabet har en tilstrækkelig reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der på beslutningstidspunktet udgør mindst DKK 50.000. Det er således den bundne reserve og selskabskapitalen, der tilsammen minimum skal udgøre DKK 50.000. For at der kan ske omregistrering skal der derfor foreligge en erklæring fra en vurderingsmand – typisk en revisor - om at minimumskapitalen er til stede.

Et iværksætterselskabs omregistrering til et anpartsselskab er endelig, når selskabets vedtægter, hovedsageligt hvad angår kapital og selskabsbetegnelse, er ændret til henholdsvis minimum DKK 50.000 og til et anpartsselskab, således at vedtægterne opfylder de sædvanlige krav til anpartsselskaber, og omregistreringen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Som led i omregistreringen af iværksætterselskabet til et anpartsselskab overføre den bundne reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag til selskabskapitalen.

SelskabsAdvokaterne bistår dig gerne med omregistreringen af dit iværksætterselskab. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10 hvis du ønsker vores bistand til omregistrering.

Du er endvidere altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Nyt program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Vi er medlemmer af