Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Læs mere
Stiftelse af A/S

Stiftelse af A/S

Læs mere
Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Læs mere
Stiftelse af P/S

Stiftelse af P/S

Læs mere
Forrige
Næste

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU.

Lettere tilgang til oplysninger

EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system. Dette gør det meget nemmere at søge selskabsoplysninger på tværs af landegrænserne. Foreløbig er der 11 lande, der er opkoblet til systemet, men det er planen, at alle medlemslande skal være tilknyttet.

Tidligere skulle man indhente oplysninger direkte hos de nationale relevante myndigheder om udenlandske selskaber. Dette kunne være både en dyr og langsommelig proces, men nu er det altså muligt at indhente oplysninger om udenlandske selskaber på samme måde, som man hidtil har kunnet hente oplysninger om danske selskaber på www.cvr.dk.

Danmark har tiltrådt selskabsregistret. Danske virksomheder er derfor aftomatisk at finde ved en søgning i registret. Du skal derfor ikke gøre noget som virksomhedsejer for at din virksomhed bliver fundet via registret.

Du kan naturligvis stadig hente oplysninger om danske selskaber på www.cvr.dk. Hertil kommer, at oplysningerne i systemerne, herunder det danske, er blevet udvidet væsentligt, efter at det er blevet et krav, at alle selskaber skal registrere både deres legale og deres reelle ejere. Det kan du læse mere om her.

Hensigten med det nye system er at øge den grænseoverskridende handel og øge gennemsigtigheden på tværs af landene, herunder i forhold til hvidvask og skatteunddragelse.

Hvor finder man registret?

Det nye europæiske selskabsregister hedder ”Find a company” og findes på EU’s hjemmeside e-justice.europa.eu. Nedenfor har du et direkte link til registret.

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til artiklen eller ønsker en uforpligtende og uformel drøftelse af din situation.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af