Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Manglende rygepolitik i din virksomhed straffes med bøde

Vidste du, at arbejdspladser beliggende i Danmark, ifølge loven om røgfrie miljøer fra 2007, er forpligtede til at have en skriftlig rygepolitik?

Vidste du tillige, at der den 7. juni 2016 trådte en lov om elektroniske cigaretter i kraft, som medfører, at de fleste arbejdspladser endvidere skal have en rygepolitik om e-cigaretter?

Hvis svaret er nej, så er din virksomhed formentlig ikke den eneste, som ikke har været opmærksom på lovene – hvorfor du nedenfor kan læse om det mest centrale i lovene, og hvad din virksomhed skal gøre.

Skriftlig rygepolitik om cigaretter

Ifølge loven om røgfrie miljøer, skal du som arbejdsgiver, udarbejde en skriftlig rygepolitik, som er tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Din rygepolitik skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor, der må ryges på arbejdspladsen. Den skriftlige rygepolitik skal endvidere angive konsekvenserne af medarbejderens overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Har din virksomhed ikke en rygepolitik eller opfylder din rygepolitik ikke ovenstående minimumskrav, kan din virksomhed blive pålagt en bøde for overtrædelse af loven om røgfrie miljøer.

Du kan endvidere, som arbejdsgiver, ifalde et bødeansvar, såfremt du tillader rygning i strid med loven, herunder:

- Tillader rygning indendørs på arbejdspladser, da dette som udgangspunkt ikke er tilladt.

- Såfremt du etablerer et rygerum/rygekabine indendørs til dine medarbejdere, og du ikke opfylder kravet om, at der ved synlig skiltning skal gives information om, at luften i omgivelserne uden for disse rygerum/rygekabiner kan være sundhedsskadelig.

Det er Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, at loven overholdes.

Fra 7. juni 2016: Skriftlig politik for e-cigaretter

Med virkning fra 7. juni 2016, skal størstedelen af alle danske arbejdspladser tillige udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter på arbejdspladsen. Rygepolitikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor, der må anvendes elektroniske cigaretter.

Manglende udarbejdelse af en rygepolitik om e-cigaretter, i henhold til lovens minimumskrav, vil blive straffet med bøde.

Det er også Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, at arbejdspladserne får udarbejdet den fornødne rygepolitik om e-cigaretter.

Hvordan får du en rygepolitik?

Lovene angiver alene, at rygepolitikkerne skal være skriftlige. Det er således op til den enkelte arbejdsplads at sikre sig, at rygepolitikken er tilgængelig for de nødvendige personer, herunder ansatte og besøgende.

Hvis virksomheden har en personalehåndbog, kan rygepolitikken selvfølgelig let indsættes heri, og ellers skal rygepolitikken udarbejdes for sig selv.

For så vidt angår besøgende kan virksomheden enten fastsætte en skriftlig politik om, hvordan de besøgende bliver gjort bekendt med virksomhedens rygepolitik eller virksomheden kan med skilte og informationstavler oplyse de besøgende om virksomhedens rygepolitik.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at håndhæve virksomhedens rygepolitik.

Konklusion

Som arbejdsgiver bør du sikre dig, at du overholder rygelovene. Har du ikke allerede en politik omkring brug af cigaretter og elektroniske cigaretter på arbejdspladsen, bør du snarest muligt få udarbejdet en politik herom.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og bistår dig naturligvis gerne med at udarbejde og implementere de nye politikker.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine behov og ønsker.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af