Aftale_Kran

Køb og salg af aktiver fra selskabets ejer/stifter

Sådan undgår du apportindskud

De nye regler i selskabsloven har åbnet op for at man stifter et anpartsselskab kontant, og selskabet derefter køber aktiver fra selskabets stiftere og /eller kapitalejere. Det er således muligt (og lovligt) at indskyde 50.000 kr. ved stiftelsen af selskabet, hvorefter selskabet køber et givent aktiv af stifteren eller kapitalejeren (typisk den samme person). Hermed får stiftere/kapitalejeren hele eller dele af selskabskapitalen retur mod levering af aktivet. Med denne øvelse kan man således undgå reglerne om apportindskud helt lovligt.

Det er vigtigt at understrege, at stiftelse af et anpartsselskab eller aktieselskab fortsat kan ske ved apportindskud, men at dette kræver at stiftelsesdokumentet bliver vedhæftet en vurderingsberetning, som skal udarbejdes af en eller flere uvildige godkendte revisorer, hvilket naturligvis betyder en ekstra omkostning.

Stiftelse af selskab

SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab, herunder ved indskydelse af andre værdier end kontanter – også kaldet apportindskud.

Vi vil i forbindelse med selskabets køb af stifterens/kapitalejerens aktiv anbefale, at der bliver udarbejdet en smal overdragelsesaftale og en uvildig vurdering af aktiverne.

Vi har et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig ved stiftelse af selskaber.

Stiftelse af ApS – pris 1.600 + moms samt tillige et gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670, smal overdragelsesaftale med et aktiv – pris 5.000 + moms inkl. rådgivningsmøde med advokat (hvor din/jeres konkrete situation og behov drøftes).

Ledelsens ansvar

Det skal understreges, at der samtidig med denne lempelse er indført skærpede regler for ansvar for selskabets ledelse. Selskabets centrale ledelse hæfter således for efterfølgende erhvervelser, der er foretaget, og som medfører tab for f.eks. kreditorer. Aktiver som et ApS køber af stifteren eller kapitalejeren skal derfor have en værdi, der svarer til købesummen. Det må derfor anbefales, at man indsamler eller indhenter en vurdering af aktivet fra en uvildig tredjemand. F.eks. en autoforhandler, hvis der er tale om en bil. Og det må kraftigt frarådes, at man overdrager aktiver til selskabet til en for høj pris, da dette kan medføre en personlig moms - eller skattegæld og i værste tilfælde et personligt strafansvar.

Vi anbefaler derfor også, at du sammen med vurderingen af aktivet laver en overdragelsesaftale vedrørende det aktiv som selskabet køber af ejeren/stifteren således, at omverdenen, herunder SKAT, ikke kan være i tvivl om hvilket aktiv, der er overdraget og til hvilken pris.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Nyt program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Vi er medlemmer af