advokat_TW_ka_2_ude_470_250
advokat_tw_KA_4_ude_470_250
møde_470_250

Generationsskifte

Hvis du i stedet for en veltilrettelagt generationsskiftemodel vælger blot at drosle ned, er der risiko for, at din virksomhed gradvist mister kunder og medarbejdere - og den goodwill, du ellers ville kunne få ved et salg, går tabt.

Men et succesfuldt generationsskifte kan kun gennemføres, hvis du er klar til at sælge din virksomhed (helt eller delvis). Det handler om at være klar til at tale om det, og klar til at handle.

Når du hører ordet "generationsskifte", tænker du måske først på den situation, hvor en person overfører sin virksomhed til familien.

Et generationsskifte kan dog også være en overførsel af virksomheden til fremmede personer.

Når du er klar, bør du kontakte rådgivere, som kan bistå med afklaring af de strategiske, selskabsretlige og skattemæssige forhold ved generationsskiftet. Der skal herunder drøftes, hvordan - og til hvem - generationsskiftet kan gennemføres.

Ofte må du gøre dig flere familie- og forretningsmæssige overvejelser, før du kan vælge den rette model for et generationsskifte. Du kan bl.a. overveje en ansættelse af den arving (eller køber) der senere skal overtage virksomheden - det giver begge et bedre beslutningsgrundlag. Men husk, at du i givet fald også skal afgive reel magt. Overvej om salg/fusion med en anden virksomhed kunne være bedre.

Du skal også beslutte, om det er hele virksomheden, der skal generationsskiftes, eller om det bedste er at udskille den del af driften, som skal generationsskiftes, i et nyt selskab.

Modellerne for generationsskifte hviler på en række selskabsretlige og skattemæssige muligheder, som bl.a. omhandler:

Skattefri virksomhedsomdannelse kan sikre omdannelse af en personlig virksomhed til selskabsform (ApS eller A/S), så man får begrænset den personlige hæftelse og får skabt bedre muligheder for at optage nye medejere eller for eventuelt salg af virksomheden.

Skattefri aktieombytning kan sikre, at der "oven på" et eksisterende driftsselskab etableres et holdingselskab, der kan beskytte den opsparede egenkapital. Dette gør driftsselskabet mere økonomisk overkommeligt for familie, medarbejdere eller andre at tegne aktier i. Et holdingselskab kan efter 3 år sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

Skattefri spaltning kan sikre opsplitning af et fælles ejerskab til en virksomhed. Hver ejer kan eksempelvis få sit eget holdingselskab med mulighed for at foretage egne investeringer og gennemføre eget generationsskifte. Yderligere kan spaltning anvendes til opsplitning af driftsselskaber med flere aktivitetsområder - eller man kan adskille driften og bygningerne.

Et generationsskifte skal planlægges i god tid, og de forskellige former for omstrukturering kan kombineres på et utal af måder, så man sikrer den mest tilfredsstillende løsning for din virksomhed, for dine medarbejdere og for din familie.

Et generationsskifte kræver et grundigt kendskab til lovgivningen om aftaler, køb, selskaber, skat, gaver og arv. Dette overblik fås bedst ved et aktivt samspil mellem dig, revisor og advokat. Det er først herefter, der kan sættes en pris på din virksomhed.

Men det kræver, at du er klar. Er du det, gælder det om at komme i gang!

 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Artikel: Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, herunder blev kravet til selskabskapitalen nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Du kan læse om alle ændringerne i denne artikel. Aktieselskaber skal derfor nu have en selskabskapital svarende til mindst 400....

Læs hele artiklen

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet
Kompetencer

Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, ...»

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af