Advokat_Troels_Khuram
Advokat_Pipers_Koebenhavn

Generationsskifte - virksomhed

Det er sjældent en nem beslutning at starte et generationsskifte i en virksomhed, og gennemførelse af et generationsskifte kan være en tidskrævende og vanskelig proces. For den tidligere ejer medfører et generationsskifte en lang række overvejelser, der er afgørende for en succesfuld overdragelse. Ved at planlægge i god tid og med omhu, kan der skabes succesrige generationsskifter.

Hvad er et generationsskifte

Et generationsskifte i en virksomhed er en hel eller delvis overdragelse af ejerskabet. Typisk foretages generationsskifte inden for familiekredsen, men kan også ske uden for familiekredsen, hvor der foretages et salg til ledende medarbejder. Et generationsskifte kan skyldes ejerens alder eller forhold inden for virksomheden. Et generationsskifte kan enten ske ved arv eller i levende live. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til arvingerne. Boet eller et testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage virksomheden.

Et generationsskifte i en virksomhed kan opdeles i to væsentlige forhold:

Begge disse væsentlige forhold er af vital betydning for virksomheden, og kan ved et dårligt generationsskifte true virksomhedens eksistens. Specielt i den mindre og mellemstore virksomhed er den ofte afhængig af ledelsen, der tit også samtidig er ejeren. Overdragelse af ledelseshvervet er ofte reelt den vanskeligste opgave. Ved en god løsning undgås at miste en væsentlig del af virksomhedens immaterielle værdi i form af know-how, kundekontakter, goodwill mv. Det er derfor vigtigt at drøfte modeller, hvorved det organisatorisk i virksomheden sikres, at ledelseshvervet glidende kan overgå til en kommende leder. De fleste virksomhedsejere har overvejet ejerstrukturen, men ikke ledelsesstrukturen, hvor der da også findes en række økonomiske metoder.

Hvem skal overtage

Som en del af overvejelserne indgår en vurdering af, hvem der skal overtage virksomheden. Såfremt det er et familiemedlem, skal både kvalifikationer og værdiansættelse, der ikke nødvendigvis sker på markedsvilkår, vurderes. I langt de fleste generationsskifter overdrages virksomheden til købere uden for familien (arbejdende købere eller strategiske købere). Disse benævnes ofte fagteknisk som MBO (Management Buy Out) i modsætning til MBI (Management Buy In), hvor en køber udefra køber sig ind i virksomheden.

Planlægning

Planlægningen af et generationsskifte er for den enkelte ejer vigtig, fordi det vil være afgørende for ejeren og hans families fremtidige disponible indkomst og dermed tilværelsen efter at have overladt virksomheden til næste generation. Planlægningen omfatter bl.a. tidspunktet for gennemførelse af generationsskiftet. Hvornår er det optimalt for ejeren at skabe sig en tilværelse efter overdragelse af virksomheden? Det er ikke altid blot et spørgsmål om ejerens alder, men også en vurdering af det rigtige tidspunkt at gå i markedet for salg af virksomheden. Der kan være en række forhold, som bestemmes uafhængigt af alder som f.eks. en begyndende branchekonsolidering med større virksomheders opkøb af mindre konkurrenter. Mere samfundsmæssige forhold kan spille ind. Måske er et rigtigt tidspunkt set ud fra ejerens alder optimalt, men eksempelvis er pengeinstitutternes udlånsvillighed samtidig generelt dårlig eller tiderne for virksomhederne er ugunstige, og dermed er køberne afventende.

Glidende generationsskifte

På grund af købers utilstrækkelige kapitalforhold bringes de såkaldte glidende generationsskifter og sælgerfinansiering ofte op som forslag. Her skal man være opmærksom på, at køber og sælger ikke nødvendigvis har samme interesser. En køber vil ofte ændre og modernisere forretningsgrundlaget, hvilket kan medføre ændringer i de kontante betalingsstrømme til ugunst for sælger. Men også køber kan risikere at komme i alvorlige problemer, hvis der indtræffer forhold, der gør, at der er bristede forudsætninger for finansieringen eller en uventet fremgang i virksomheden, der forøger værdien, hvorved køber måske slet ikke kan gennemføre handlen som planlagt grundet forhøjet værdi.

Et glidende generationsskifte er egentlig en opdeling af det økonomiske generationsskifte og det ledelsesmæssige generationsskifte med henblik på at få et forskelligt tidsforløb. En sådan adskillelse kan også ved den rette model give parterne fordele og medvirke til overhovedet at få gennemført en virksomhedsoverdragelse.

Strategisk overtagelse

Ved en igangværende branchekonsolidering, hvor virksomheder sammenlægges for at skabe et stærkere forretningsgrundlag, kan et generationsskifte blive løst på en fornuftig måde. Men også fusioner mellem virksomheder kan løse mange af de forestående generationsskifter - ikke mindst grundet en virksomhedsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder. Generationsskifter kan derfor ske ved salg til de såkaldte strategiske købere (eksterne), der kan være konkurrenter, kunder, leverandører o.lign.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Generationsskifte

Planlægning og rettidig omhu er vigtige elementer i et godt generationsskifte af en virksomhed....

Artikel: Finansiering via Vækstfonden

Hvad er Vækstfonden? Vækstfonden er statens finansieringsfond, der er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Vækstfonden har til formål at fremme væksten i små og mellemstore virksomheder for derigennem at forbedre samfundsøkonomien, herunder særligt skabe flere arbejdspladser....

Læs hele artiklen

Artikel: Generationsskifte – Rettidig omhu ved salget

Der er både penge og besvær at spare ved at få ordentlig rådgivning inden virksomhedsoverdragelsen.   NÅR EN EJERLEDET virksomhed skal sælges eller overdrages, skal en række ting være faldet på plads i god tid. Men så langt tænker de færreste virksomheder....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Finansiering via Vækstfonden

Hvad er Vækstfonden? Vækstfonden er statens finansieringsfond, der er en uafhængig fond med en selvstændig ...»

Generationsskifte – Rettidig omhu ved salget

Der er både penge og besvær at spare ved at få ordentlig rådgivning inden virksomhedsoverdragelsen.   NÅR ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Earn-out

Earn-out Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af