Hvorfor have en ejeraftale?

Hvorfor have en ejeraftale?

Læs mere
Hvilken selskabsform er bedst?

Hvilken selskabsform er bedst?

Læs mere
Tid til omstrukturering?

Tid til omstrukturering?

Læs mere
Forrige
Næste

Finansiering via Vækstfonden

Hvad er Vækstfonden?

Vækstfonden er statens finansieringsfond, der er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Vækstfonden har til formål at fremme væksten i små og mellemstore virksomheder for derigennem at forbedre samfundsøkonomien, herunder særligt skabe flere arbejdspladser.

Fordelen ved at benytte Vækstfonden er, at de i langt de fleste tilfælde er villige til at tage en større risiko end bankerne. Hertil kommer at virksomheden ofte nemmere kan få medfinansiering hos sin bank, hvis man har fået tilsagn fra Vækstfonden. Virksomhedens samlede finansiering vil derfor ofte være en kombination af lån/kaution fra Vækstfonden og lån fra banken.

Hvem kan få hjælp af Vækstfonden?

Vækstfonden hjælper både opstartsvirksomheder samt etablerede virksomheder, der har brug for finansiering til at vækste og nå det næste stadie i virksomhedens strategi. Vækstfonden hjælper også med finansiering i forbindelse med generationsskifte eller et ejerskifte.

Vækstfondens formål er at skabe vækst og arbejdspladser, hvorfor Vækstfonden som udgangspunkt kun hjælper virksomheder, der har mulighed for at skabe arbejdspladser og dermed mest muligt bidrage til at forbedre samfundsøkonomien. Dette betyder at Vækstfonden f.eks. ikke finansierer udlejningsvirksomhed, hvor muligheden for at skabe arbejdspladser er begrænset.

Hvilke muligheder er der?

Der er flere forskellige muligheder for at opnå finansiering og kapitaltilførsel gennem vækstfonden. Herunder er nævnt de mest almindelige. Hvilken form der er bedst for din virksomhed afhænger meget af virksomhedens nærmere omstændigheder og behov samt, hvilke muligheder der ellers er for finansiering.

1. Vækstlån: Et almindeligt lån, der ydes til virksomheden, der ønsker at gennemføre sine planer om vækst, men mangler finansiering.

2. Vækstlån til iværksættere: Et almindeligt lån til nyetablerede virksomheder, der mangler finansiering til at gennemføre strategien.

3. Ansvarlige lån: Et efterstillet lån, der er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital, men som styrker virksomhedens soliditet.

4. Vækstkaution: Vækstfonden stiller kaution overfor banken for virksomhedens lån. Herigennem kan din virksomhed nemmere opnå finansiering i banken, idet banken har en større sikkerhed.

5. Venturekapital: Vækstfonden investerer gennem VF Venture i danske virksomheder.

Hvad kan SelskabsAdvokaterne hjælpe med?

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring med at hjælpe opstartsvirksomheder, virksomheder i vækst samt virksomheder der skal generationsskifte eller foretage et helt eller delvist ejerskifte.

I de fleste af disse processer er der et finansieringsbehov, og vi hjælper meget gerne med at afdække mulighederne for at opnå finansiering gennem vækstfonden, herunder med at afdække mulighederne, udarbejde det nødvendige materiale, afholde møder med Vækstfonden samt udarbejde og gennemgå de nødvendige aftaler.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din virksomheds muligheder.

Du kan læse mere om vækstfonden på www.vf.dk.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Ejeraftale

I dette program om ejeraftaler giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en ejeraftale virker....

Artikel: Hvem skal være part i en ejeraftale

Udgangspunktet En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et kapitalselskab, dvs. et aktieselskab, anpartsselskab eller et iværksætterselskab. De umiddelbare parter i en ejeraftale er derfor de direkte ejere af selskabet, uanset om dette er holdingselskaber eller personer....

Læs hele artiklen

Artikel: Ejeraftale - dødsfald

Hvad sker der, når en ejer dør? Når en ejer af en virksomhed afgår ved døden, bliver alle den afdødes aktiver opgjort i dødsboet og går herefter videre i arv til arvingerne. Et selskab (ApS, IVS eller et A/S) er også aktiver, der som udgangspunkt skal gå i arv....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Hvem skal være part i en ejeraftale

Udgangspunktet En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et kapitalselskab, dvs. et aktieselskab, ...»

Ejeraftale - dødsfald

Hvad sker der, når en ejer dør? Når en ejer af en virksomhed afgår ved døden, bliver alle den afdødes ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet »

Vi er medlemmer af