Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn?

Ferielovens §§ 23 og 24 indeholder de klare udgangspunkter i forhold til, om man som medarbejder er berettiget til at få ferie med løn eller optjener feriegodtgørelse. Men kan disse udgangspunkter fraviges ved aftale? Hvad nu hvis du som arbejdsgiver gerne vil give en medarbejder feriegodtgørelse, selvom medarbejderen opfylder betingelserne for at afholde ferie med løn?

Denne artikel indeholder en kort opstilling af reglerne for, hvornår en medarbejder har ret til ferie med løn, samt muligheden for at aftale at en medarbejder får feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn.

De tre betingelser – ferie med løn

Ifølge ferielovens § 23, har en medarbejder krav på ferie med løn, såfremt medarbejderen:

 

Alle tre betingelser skal være opfyldt, for at medarbejderen har ret til ferie med løn. De fleste funktionæransatte medarbejdere vil opfylde betingelserne.

Har medarbejderen ret til ferie med løn betyder det, at medarbejderen – i forhold til de feriedage som er blevet optjent i det foregående ferieår - har mulighed for at holde ferie uden løntræk.

Herudover har medarbejderen krav på at få et årligt ferietillæg udbetalt. Ferietillægget udgør i 2016 1% af lønnen i optjeningsåret.

Hvis medarbejderen ikke opfylder betingelserne

Opfylder medarbejderen ikke ovenstående 3 betingelser er udgangspunktet, at medarbejderen - i stedet for at optjene ferie med løn – modtager feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen svarer til 12,5% (2016-niveau) af medarbejderens løn i optjeningsåret.

Medarbejderen får ved ferieårets begyndelse et ”feriekort”, som skal anvendes, når medarbejderen holder ferie. Medarbejderen modtager ikke løn fra sin arbejdsgiver under feriens afholdelse – men skal derimod anmode om at få feriegodtgørelse udbetalt, svarende til de afholdte feriedage.

Fravigelsesmulighederne

Ifølge ferielovens § 27, stk. 1 kan man i kollektive overenskomster indgå aftale om, at medarbejderne får ferie med løn, uanset om betingelserne ovenfor er opfyldt eller at medarbejderne får feriegodtgørelse, selvom de som udgangspunkt er berettigede til ferie med løn.

Har din virksomhed skrevet under på en kollektiv overenskomst er det derfor vigtigt, at du orienterer dig om overenskomstens indhold – da der kan være aftalt fravigelse af det normale udgangspunkt.

Kan man indgå særskilt aftale om, at medarbejderen for feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn?

Det følger af ferielovens § 27, at ferielovens udgangspunkter alene kan fraviges ved kollektive overenskomster. Udgangspunktet må derfor være, at man ikke kan indgå en særskilt aftale om, at en medarbejder får feriegodtgørelse, selvom medarbejderen opfylder betingelserne for at afholde ferie med løn.

Dog fremgår det af ferielovens § 23, stk. 5, at en medarbejder før optjeningsårets begyndelse kan kræve feriegodtgørelse med 12% (2016-niveau) af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn.

Bemærk, at feriegodtgørelsen i dette tilfælde kun udgør 12% af lønnen i optjeningsåret og ikke 12,5%, som medarbejdere, der ikke har ret til ferie med løn, har krav på at modtage.

Med baggrund i denne regel kan man argumentere for, at det bør være muligt at indgå særskilt aftale om, at medarbejderen får feriegodtgørelse i stedet for at optjene ferie med løn.

Ferieloven indeholder dog ikke nogen klar regel herom, og man bør derfor altid søge kyndig rådgivning inden sådan særskilt aftale indgås.

Konklusion

Ferieloven er en kompleks lov, og selv de store hovedregler, findes der undtagelser til.

Ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller forhandling med dine medarbejdere, bør du derfor altid forholde dig til, om du har indgået en kollektiv overenskomst – da vilkårene i en sådan overenskomst kan fravige visse af ferielovens regler.

Er din virksomhed ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, men ønsker du alligevel at aftale andre vilkår for medarbejderen end vedkommende som udgangspunkt har ret til ifølge ferieloven, bør du søge rådgivning hos en advokat, så du ikke begår fejl. Overtrædelse af ferielovens regler kan i et vist omfang straffes med bødestraf eller strafansvar.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov. 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af