advokat_TW_1_inde_470_250
møde-2_470_250
advokat_TW_ka_2_ude_470_250

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Mange iværksættere og etablerede ejere af virksomheder overvejer om de skal finde sammen med andre og fortsætte deres livsværk. Fordi hvad nu, hvis man alligevel ikke kan med hinanden og finde ud af at "følges ad". I en sådan situation er det en god idé med en ejeraftale mellem parterne.

Det er en stor beslutning og kan være afgørende for en virksomhed, om ejerne kan være enige om at drive virksomheden. Der er mange forskellige dagligdags situationer og beslutninger, hvor mennesker ikke kan være enige om alting, uanset hvor godt man kender hinanden eller hvor godt det går. Det er først når problemet er opstået eller man bliver uvenner, at der tænkes på, at det burde have været aftalt eller skrevet ned. På dette tidspunkt er det mange gange for sent. Derfor er det vigtigt, at ejerne indgår en "ejeraftale"

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af virksomheden, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Lovgivningen på området regulerer overordnet, men tilgodeser ikke ejernes indbyrdes interesser og magtfordeling. Hvis f.eks. 3 ligeværdige ejere af et selskab ikke har indgået en ejeraftale mellem dem, vil 2 af ejerne tilsammen kunne udøve den fulde kontrol over virksomheden, herunder ændre vedtægter, vælge ny bestyrelse, bestemme hvem der skal sidde som direktion, sælge og belåne virksomhedens aktiver, træffe beslutning om udbytte, fusionere, spalte eller ligefrem opløse virksomheden.

Det er de færreste, der ønsker at indgå i et ejerskab, hvor man kan blive sat uden for nogen form for indflydelse og hvor mere eller mindre tilfældige alliancer kan være afgørende for virksomheden og dens daglige forretninger.

På tilsvarende måde kan 2 ejere af en virksomhed, hvor de begge ejer lige meget hver af virksomheden, kunne komme i en meget alvorlig, uløselig situation, idet alle beslutninger i mangel af modstående aftale vil kræve, at begge parter kan blive enige om virksomhedens drift.

Herudover er der en række grunde til at indgå en ejeraftale, f.eks. muligheden for at få afstemt hinandens forventninger, fastlægge virksomhedens forretningsplan, taget stilling til fremtidig finansiering, forhindre parterne i at udøve konkurrerende virksomhed mv.

Endvidere indeholder en ejeraftalen typisk følgende:

Derudover er der en række andre forhold som kan indgå i en sådan ejeraftale mellem parterne, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

En yderligere vigtig faktor efter at have oprettet en ejeraftale er, at man med jævne mellemrum sikrer sig, at ejeraftalen afspejler virksomhedens og ejernes nuværende situation samt de fremtidige behov. Ved en sådan opdatering af ejeraftalen bevares den indre ro, stabilitet og forudsigelighed i en virksomhed med flere ejere.

En anden lære er, at vanskelighederne minimeres ved at finde de(n) rigtige samarbejdspartner(e). Advokat Troels Wenzel Østergaard er specialist i regulering af ejerforhold og har vi mange års ekspertise i håndtering af uenigheder og tvister samt i at rådgive om og udarbejde gode langtidsholdbare løsninger.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Nyt program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Goodwill

Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, anlæg, ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Vi er medlemmer af