advokat_TW_1_inde_470_250
møde-2_470_250
advokat_TW_ka_2_ude_470_250

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Mange iværksættere og etablerede ejere af virksomheder overvejer om de skal finde sammen med andre og fortsætte deres livsværk. Fordi hvad nu, hvis man alligevel ikke kan med hinanden og finde ud af at "følges ad". I en sådan situation er det en god idé med en ejeraftale mellem parterne.

Det er en stor beslutning og kan være afgørende for en virksomhed, om ejerne kan være enige om at drive virksomheden. Der er mange forskellige dagligdags situationer og beslutninger, hvor mennesker ikke kan være enige om alting, uanset hvor godt man kender hinanden eller hvor godt det går. Det er først når problemet er opstået eller man bliver uvenner, at der tænkes på, at det burde have været aftalt eller skrevet ned. På dette tidspunkt er det mange gange for sent. Derfor er det vigtigt, at ejerne indgår en "ejeraftale"

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af virksomheden, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Lovgivningen på området regulerer overordnet, men tilgodeser ikke ejernes indbyrdes interesser og magtfordeling. Hvis f.eks. 3 ligeværdige ejere af et selskab ikke har indgået en ejeraftale mellem dem, vil 2 af ejerne tilsammen kunne udøve den fulde kontrol over virksomheden, herunder ændre vedtægter, vælge ny bestyrelse, bestemme hvem der skal sidde som direktion, sælge og belåne virksomhedens aktiver, træffe beslutning om udbytte, fusionere, spalte eller ligefrem opløse virksomheden.

Det er de færreste, der ønsker at indgå i et ejerskab, hvor man kan blive sat uden for nogen form for indflydelse og hvor mere eller mindre tilfældige alliancer kan være afgørende for virksomheden og dens daglige forretninger.

På tilsvarende måde kan 2 ejere af en virksomhed, hvor de begge ejer lige meget hver af virksomheden, kunne komme i en meget alvorlig, uløselig situation, idet alle beslutninger i mangel af modstående aftale vil kræve, at begge parter kan blive enige om virksomhedens drift.

Herudover er der en række grunde til at indgå en ejeraftale, f.eks. muligheden for at få afstemt hinandens forventninger, fastlægge virksomhedens forretningsplan, taget stilling til fremtidig finansiering, forhindre parterne i at udøve konkurrerende virksomhed mv.

Endvidere indeholder en ejeraftalen typisk følgende:

Derudover er der en række andre forhold som kan indgå i en sådan ejeraftale mellem parterne, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

En yderligere vigtig faktor efter at have oprettet en ejeraftale er, at man med jævne mellemrum sikrer sig, at ejeraftalen afspejler virksomhedens og ejernes nuværende situation samt de fremtidige behov. Ved en sådan opdatering af ejeraftalen bevares den indre ro, stabilitet og forudsigelighed i en virksomhed med flere ejere.

En anden lære er, at vanskelighederne minimeres ved at finde de(n) rigtige samarbejdspartner(e). Advokat Troels Wenzel Østergaard er specialist i regulering af ejerforhold og har vi mange års ekspertise i håndtering af uenigheder og tvister samt i at rådgive om og udarbejde gode langtidsholdbare løsninger.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Artikel: Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, herunder blev kravet til selskabskapitalen nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Du kan læse om alle ændringerne i denne artikel. Aktieselskaber skal derfor nu have en selskabskapital svarende til mindst 400....

Læs hele artiklen

Artikel: Hvem skal være part i en ejeraftale

Udgangspunktet En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et kapitalselskab, dvs. et aktieselskab, anpartsselskab eller et iværksætterselskab. De umiddelbare parter i en ejeraftale er derfor de direkte ejere af selskabet, uanset om dette er holdingselskaber eller personer....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, ...»

Hvem skal være part i en ejeraftale

Udgangspunktet En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et kapitalselskab, dvs. et aktieselskab, ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af