Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Delvis indbetaling af overkurs i ApS er nu muligt

De sidste ændringer af selskabsloven efter evalueringen i 2013 er trådt i kraft. En væsentlig fornyelse er muligheden for delvis indbetaling af overkursen i et anpartsselskab.

De første ændringer af selskabsloven

I starten af 2014 blev de første ændringer af selskabsloven indført. Af væsentlige fornyelser kan nævnes; Nedsættelsen af kapitalkravet for oprettelse af anpartsselskaber (ApS) fra tidligere 80.000 kr. til nu 50.000 kr., samt indførslen af iværksætterselskabet (IVS).

De nye ændringer

De sidste ændringer af selskabsloven blev indført i marts 2015, og indeholder en opsamling på reguleringen fra 2014. Herunder:

A)    Mulighed for delvis indbetaling af overkurs

Det er nu muligt at stifte et anpartsselskab til overkurs, og kun foretage delvis indbetaling af overkursen, forudsat den indbetalte selskabskapital opfylder to betingelser (se nedenfor).

Den delvise indbetaling af overkursen er en nyskabelse i forhold til den tidligere selskabslov, hvor en eventuel overkurs skulle betales fuldt ud. Kravet om fuld indbetaling af overkurs gælder stadig for aktieselskaber.

Betingelse 1: 25 % af selskabskapitalen
Som betingelse for, at der kan foretages delvis indbetaling af overkursen kræves det, at der indbetales mindst 25 % af selskabskapitalen.

Betingelse 2: minimum 50.000 kr. indbetalt
Herudover gælder et minimumskrav om, at der skal indbetales 50.000 kr. i selskabskapital. Denne minimumsgrænse er blevet nedsat gældende fra marts 2015, og var tidligere på 80.000 kr. Nedsættelsen af minimumsgrænsen må anses for at være en naturlig følge af lovændringen i januar 2014, hvor kapitalkravet for stiftelse af et anpartsselskab ligeledes blev nedsat til 50.000 kr.

B)    Ændring af kreditors anmeldelsesfrist

Ved lovændringen er kreditors retsstilling blevet forbedret i forbindelse med fusion, spaltning eller omdannelse af et selskab, når der anvendes vurderingsmænd. Tidligere løb kreditors 4 ugers anmeldelsesfrist fra tidspunktet, hvor der var truffet beslutning om fusionen, spaltningen eller omdannelsen af selskabet. Fremadrettet løber kreditors anmeldelsesfrist fra tidspunktet, hvor Erhvervsstyrelsen foretager offentliggørelse af selskabets fusions-, spaltnings-eller omdannelsesplan.

Nye systemer/selvbetjeningsløsninger

Som konsekvens af lovændringerne er der blevet indført nye selvbetjeningsløsninger til registrering af selskaber via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. De nye systemer har medført, at det nu er muligt at stifte et IVS på få timer. Det nye registreringssystem forventes at få en positiv indvirkning på selskabsretten fremadrettet.

De nye reglers betydning for dig, som selskabsejer

De seneste ændringer af selskabsloven vil ikke umiddelbart have nogen reel betydning for nuværende selskaber, medmindre ovenstående, og øvrige dispositioner omfattet af lovændringen ønskes foretaget.

Ønsker man at foretage en kapitalforhøjelse i et anpartsselskab, vil lovændringen have relevans, da det med lovændringen er blevet muligt at foretage delvis indbetaling af overkursen, hvis denne indskydes i kontante midler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den seneste ændring af selskabsloven har relevans for dig og dit selskab, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse herom. 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Nyt program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Vi er medlemmer af