Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af sygeplejerske var berettiget

Sygeplejerske bortvist, da arbejdsgiver mente, at sygeplejersken havde brudt sin tavshedspligt, kontaktet en patient under tjenestefritagelse, og fået patienten til at underskrive en erklæring, som sygeplejersken havde udarbejdet uden opfordring fra eller inddragelse af patienten.

Østre Landsret gav- efter en samlet vurdering – arbejdsgiveren medhold i, at sygeplejerskens adfærd udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget.

Sagen i korte træk

Sygeplejersken skulle under en nattevagt give medicin til den pågældende patient. I stedet for at give patienten medicinen i pille-form, som hun plejede at få, gav sygeplejersken hende en injektion. Da patienten spurgte, hvad sygeplejersken havde givet hende, besvarede sygeplejersken ikke spørgsmålet.

Da patienten havde følt sig utryg ved sygeplejersken, valgte hun at få udarbejdet en erklæring omkring sin oplevelse.

På baggrund af erklæringen fra patienten blev sygeplejersken indkaldt til en tjenstlig samtale og fritaget for tjeneste indtil den tjenstlige samtale kunne blive afholdt.

Inden den tjenstlige samtale havde sygeplejersken – enten selv eller via sin nabo (som også var sygeplejerske) – rettet henvendelse til patienten, og fået patienten til at underskrive en ny erklæring om sin oplevelse. Da arbejdsgiveren blev bekendt hermed, blev sygeplejersken indkaldt til en tjenstlig samtale med henblik på bortvisning. Nogle dage efter den tjenstlige samtale blev sygeplejersken bortvist.

Arbejdsgiveren gav i bortvisningsskrivelsen følgende begrundelser for bortvisningen;

1)      At sygeplejersken havde taget kontakt til patienten under tjenestefritagelsen,

2)     At sygeplejersken havde brudt sin tavshedspligt ved at involvere sin nabo i sagen,

3)     At sygeplejersken påvirkede patienten til at underskrive en erklæring, som var modstridende med patientens oprindelige erklæring om forløbet,

4)     Og at den nye redegørelse fra patienten alene var skrevet af sygeplejersken uden opfordring fra eller inddragelse af patienten.

Rettens begrundelse

Sagen blev i første instans behandlet af byretten, og herefter anket til Østre Landsret. Østre Landsret fandt, at bortvisningen var berettiget.

Østre Landsret lagde i sin afgørelse til grund, at sygeplejersken havde begået de handlinger, som var anført i bortvisningsskrivelsen.

På dette grundlag var Østre Landsret enige med arbejdsgiveren i, at sygeplejerskens samlede handlinger udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen af sygeplejersken var berettiget.

Konklusion

Bortvisningen af sygeplejersken var i den konkrete sag berettiget, da sygeplejerskens samlede handlinger udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Det kan på baggrund af afgørelsen lægges til grund, at der altid bør foretages en konkret vurdering af de samlede omstændigheder, hvis man ønsker at bortvise en medarbejder.

Du kan læse mere om bortvisning af medarbejdere her.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov, herunder i forbindelse med bortvisning eller af en medarbejder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Pension

SelskabsAdvokaten Troels Wenzel Østergaard har i TV-programmet besøg af professor Michael Møller og bestyrelsesformand Anders Eldrup....

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Artikel: Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

I har endelig fundet den rigtige medarbejder til virksomheden, og glæder jer til vedkommende kan starte om nogle måneder. Men. Da datoen for, at vedkommende skal starte nærmer sig, viser det sig, at virksomhedens situation har ændret sig, at I har fortrudt ansættelsen eller noget helt tredje, som gør, at I ikke kan ansætte vedkommende alligevel....

Læs hele artiklen

Artikel: Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et EU-direktiv, som har til formål at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU.  I Danmark har det endvidere været hensigten at samle reguleringen af forretningshemmeligheder mere end tidligere, hvor reglerne har været spredt i markedsføringsloven, straffeloven, retsplejeloven og loyalitetspligten  i ansættelsesforhold m....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

I har endelig fundet den rigtige medarbejder til virksomheden, og glæder jer til vedkommende kan starte ...»

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af