Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af sygeplejerske var berettiget

Sygeplejerske bortvist, da arbejdsgiver mente, at sygeplejersken havde brudt sin tavshedspligt, kontaktet en patient under tjenestefritagelse, og fået patienten til at underskrive en erklæring, som sygeplejersken havde udarbejdet uden opfordring fra eller inddragelse af patienten.

Østre Landsret gav- efter en samlet vurdering – arbejdsgiveren medhold i, at sygeplejerskens adfærd udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget.

Sagen i korte træk

Sygeplejersken skulle under en nattevagt give medicin til den pågældende patient. I stedet for at give patienten medicinen i pille-form, som hun plejede at få, gav sygeplejersken hende en injektion. Da patienten spurgte, hvad sygeplejersken havde givet hende, besvarede sygeplejersken ikke spørgsmålet.

Da patienten havde følt sig utryg ved sygeplejersken, valgte hun at få udarbejdet en erklæring omkring sin oplevelse.

På baggrund af erklæringen fra patienten blev sygeplejersken indkaldt til en tjenstlig samtale og fritaget for tjeneste indtil den tjenstlige samtale kunne blive afholdt.

Inden den tjenstlige samtale havde sygeplejersken – enten selv eller via sin nabo (som også var sygeplejerske) – rettet henvendelse til patienten, og fået patienten til at underskrive en ny erklæring om sin oplevelse. Da arbejdsgiveren blev bekendt hermed, blev sygeplejersken indkaldt til en tjenstlig samtale med henblik på bortvisning. Nogle dage efter den tjenstlige samtale blev sygeplejersken bortvist.

Arbejdsgiveren gav i bortvisningsskrivelsen følgende begrundelser for bortvisningen;

1)      At sygeplejersken havde taget kontakt til patienten under tjenestefritagelsen,

2)     At sygeplejersken havde brudt sin tavshedspligt ved at involvere sin nabo i sagen,

3)     At sygeplejersken påvirkede patienten til at underskrive en erklæring, som var modstridende med patientens oprindelige erklæring om forløbet,

4)     Og at den nye redegørelse fra patienten alene var skrevet af sygeplejersken uden opfordring fra eller inddragelse af patienten.

Rettens begrundelse

Sagen blev i første instans behandlet af byretten, og herefter anket til Østre Landsret. Østre Landsret fandt, at bortvisningen var berettiget.

Østre Landsret lagde i sin afgørelse til grund, at sygeplejersken havde begået de handlinger, som var anført i bortvisningsskrivelsen.

På dette grundlag var Østre Landsret enige med arbejdsgiveren i, at sygeplejerskens samlede handlinger udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen af sygeplejersken var berettiget.

Konklusion

Bortvisningen af sygeplejersken var i den konkrete sag berettiget, da sygeplejerskens samlede handlinger udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Det kan på baggrund af afgørelsen lægges til grund, at der altid bør foretages en konkret vurdering af de samlede omstændigheder, hvis man ønsker at bortvise en medarbejder.

Du kan læse mere om bortvisning af medarbejdere her.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov, herunder i forbindelse med bortvisning eller af en medarbejder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af