Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af medarbejder grundet lydighedsnægtelse

Østre Landsret har den 9. oktober 2015 truffet afgørelse i en sag, hvor en medarbejder var opsagt og fritstillet – og få dage herefter blev bortvist grundet lydighedsnægtelse.

Sagen kort

Arbejdstageren blev ansat som generalist i Selskabet med virkning fra 18. februar 2013, og blev afskediget den 27. august 2013 grundet manglende kvalifikationer. Arbejdstageren blev fritstillet i opsigelsesperioden (3 måneder).

Den 30-31. august 2013 skulle alle ansatte medarbejdere i selskabet deltage i et medarbejderseminar, som blev afholdt på et hotel i Berlin. Selskabet havde ved afskedigelsen af arbejdstageren meddelt, at hun selvfølgelig var velkommen til at kigge forbi selskabets adresse for en kop kaffe, men at arbejdstageren ikke skulle med til medarbejderseminaret, eftersom hun var opsagt og fritstillet.

Arbejdstageren var dog af den opfattelse, at hun var velkommen til at møde op til festen lørdag aften på seminaret for blandt andet at tage afsked med tidligere kollegaer.

Arbejdstageren tog i samme weekend, som medarbejderseminaret blev afholdt, en tur til Berlin med en veninde. Arbejdstageren og veninden besluttede sig under opholdet for at tage forbi det hotel i Berlin, hvor medarbejderseminaret blev afholdt. Arbejdstageren og dennes veninde befandt sig derefter på hotellet i ca. 15-20 minutter, hvorefter de forlod festen.

Den 2. september 2013 blev arbejdstageren bortvist grundet lydighedsnægtelse, da arbejdstageren mødte op til medarbejderseminaret og ikke gik, selvom selskabets ledelse flere gange bad arbejdstageren om at forlade hotellet, og oplyste hende om, at hun ikke var velkommen.

Da arbejdstageren fandt bortvisningen uberettiget, anlagde hun en sag om, at selskabet skulle betale hende løn i opsigelsesperioden (3 måneder).

Landsretten skulle herefter tage stilling til, om bortvisningen af arbejdstageren var berettiget.

Landsrettens afgørelse

I begrundelsen for sin afgørelse lægger Landsretten, efter forklaringerne til grund, at det var almindeligt kendt, at seminaret i Berlin var et lukket arrangement, hvor alene medarbejdere deltog. Det forhold, at selskabet ved afgivelsen af opsigelsen havde givet udtryk for, at arbejdstageren var velkommen til at besøge selskabet, kunne ikke medføre, at arbejdstageren kunne påregne, at hun ville være velkommen til festen i Berlin.

Landsretten lægger endvidere til grund, at arbejdstagerens tilstedeværelse skabte uro og blev oplevet som ubehagelig af arbejdstagerens tidligere kollegaer, samt at arbejdstagerens adfærd bragte selskabets ejer i forlegenhed over for de øvrige deltagere i festen, og at hele episoden gjorde, at han mistede autoritet og fremstod som en, der ikke havde styr på sine medarbejdere.

På grundlag af ovenstående fandt Landsretten, at arbejdstagerens fremmøde og adfærd under festen indebar en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettigede selskabet til at bortvise hende.

Konklusion

Der bør altid foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en fritstillet og opsagt medarbejder kan bortvises. Dommen må anses for konkret begrundet i omstændighederne, hvorfor det anbefales, at man søger kyndig rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret forud for eventuel bortvisning af en medarbejder.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov, herunder i forbindelse med opsigelse eller bortvisning af en medarbejder. 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af