Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver ser dig godt for og træder varsomt, samt laver et godt forarbejde, såfremt du ønsker at ansætte en udenlandsk statsborger i dit danske selskab.

Sikrer du dig ikke, at den udenlandske statsborger opfylder udlændingelovens krav for at kunne opholde sig og arbejde i Danmark, kan du risikere at beskæftige den udenlandske statsborger ulovligt, og det kan koste både den udenlandske medarbejder og din virksomhed dyrt, herunder i form af bøde eller sågar fængselsstraf!

Step 1: Statsborgerskab

Udlændingeloven indeholder de nærmere betingelser for udenlandske statsborgeres tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark.

Det er indledningsvist vigtigt, at du sikrer dig information om, hvilket land den potentielle nye medarbejder er statsborger i, da udlændingelovens krav, herunder til opholdstilladelse og arbejdstilladelse først og fremmest afhænger af, om vedkommende er statsborger i et EU(EØS)-land, Schweiz eller et land i Norden eller fra et tredjeland (ej omfattet af førnævnte lande).

Som udgangspunkt skal statsborgere fra et EU(EØS)-land, Schweiz eller et land i Norden ikke have en særlig opholds- eller arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark.

EU-borgere skal dog, såfremt opholdet i Danmark forventes at vare udover 3 måneder søge om et opholdsdokument, dvs. lade sig registrere i Danmark. Nordiske statsborgere fra Finland, Island, Norge eller Sverige skal ikke lade sig registrere, da statsborgere fra disse lande har ret til at opholde sig i Danmark uden tilladelse.

Som udgangspunkt skal statsborgere fra tredjelande både have opholds- og arbejdstilladelse for at kunne opholde sig og arbejde i Danmark. Betingelserne for opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse er nærmere beskrevet i udlændingeloven. Normalt gives opholdstilladelse for en periode af 3-4 år, og tilladelsen skal fornyes inden den eksisterende tilladelse udløber.

Step 2: Sikre dokumentation

Ved ansættelse af en udenlandsk statsborger er det en god idé at tage kopi af de dokumenter, som du har fået fremvist ved ansættelse af den pågældende medarbejder, herunder kopi af vedkommendes pas, samt opholdskort. Det er endvidere vigtigt, at du i de tilfælde, hvor den udenlandske statsborger kun har ret til at opholde sig og arbejde i Danmark i en begrænset periode, sørger for at notere tidspunktet for tilladelsens ophør ned, således at du ikke begår en ulovlighed ved fortsat at have ansat en udenlandsk statsborger, som ikke længere har tilladelse til at arbejde – og måske endda, opholde sig i Danmark.

Step 3: Følg op

Som beskrevet ovenfor, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver forholder dig til, hvornår en udenlandsk medarbejders opholdstilladelse/arbejdstilladelse udløber. Beskæftiger du en udenlandsk statsborger efter medarbejderens opholdstilladelse/arbejdstilladelse er udløbet risikere du, at blive straffet herfor.

Bistår du en udenlandsk statsborger med at opholde sig ulovligt i Danmark eller beskæftiger du en udenlandsk statsborger, som ikke har arbejdstilladelse, kan du for hver forseelse straffes med bøde eller fængsel i optil 2 år.

For den udenlandske statsborger kan overtrædelse af udlændingelovens bestemmelser tillige blive dyrt, da ophold i Danmark uden tilladelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Den udenlandske statsborger som arbejder i Danmark uden fornøden tilladelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Praksis har hidtidig været, at virksomheden ved beskæftigelse af udenlandske statsborgere i strid med udlændingeloven er blev tildelt en bøde på 10.000 kr. pr. beskæftiget udenlandsk medarbejder pr. måned.

Konklusion

Når man ønsker at ansætte en udenlandsk statsborger til sin danske virksomhed, er det vigtigt, at man gør sig et grundigt forarbejde, herunder ved indhentelse af dokumentation for at den pågældende har fornøden tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark.

Det er endvidere vigtigt, at man som arbejdsgiver sikre sig kopi af den foreviste dokumentation, og følger op på, om tilladelsen forlænges inden udløb, således, at man ikke risikerer at beskæftige en udenlandsk statsborger ulovligt.

Såfremt du som arbejdsgiver beskæftiger en udenlandsk statsborger ulovligt, kan både du og den udenlandske statsborger straffes med bøde eller fængsel – hvorfor fejltagelser og manglende opfølgning på tilladelsens udløb kan blive omkostningsfuld såvel for din virksomhed, som for den udenlandske statsborger.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår dig naturligvis gerne i forløbet, såfremt du måtte ønske at ansætte en udenlandsk statsborger.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller på mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af