Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Ophør af erhvervslejekontrakter

Ophør af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Tvister om erhvervslejekontrakter

Tvister om erhvervslejekontrakter

Læs mere
Forrige
Næste

Andelsboligforening eller ejerforening som udlejer af erhvervslejemål

Overvejer du at blive lejer af et erhvervslejemål, hvor det er en andelsforening eller en ejerforening, der er udlejer? Så er der flere ting, du skal overveje, inden du sætter din underskrift på erhvervslejekontrakten.

En andelsforening og en ejerforening fungerer og agerer således i mange tilfælde anderledes end en normal professionel udlejer af erhvervslejemål.

Hvad er anderledes med en forening som udlejer?

For det første må en andelsforening eller en ejerforening betragtes som en ”uprofessionel” udlejer, forstået på den måde, at en andelsforening og en ejerforening ledes af en bestyrelse, der består af et udvalg af foreningens medlemmer/beboere. Disse har i langt de fleste tilfælde ikke erfaring med udlejning af erhvervslejemål, og deres hovedformål er således at sikre foreningens (og egne) interesser. Dette sker ofte uden det nødvendige kendskab til erhvervslejeloven eller med den nødvendige forretningsforståelse, som andre professionelle udlejere har.

For det andet kan personkredsen i beslutningsorganet, dvs. bestyrelsen, i andelsforeningen eller ejerforeningen ofte blive udskiftet med den konsekvens, at der anlægges en helt anden strategi og plan for lejemålet. Til forskel fra selskaber, pensionskasser og andre mere professionelle og vante udlejere, hvor der typisk er et formål, der alene er at opnå en stabil høj forrentning af investeringen, så har en andelsforeningen måske (pludselig) et behov for et fælleslokale, opbevaring til cykler og barnevogne eller andet, der udspringer mere af de enkelte beboeres behov og ønsker. 

Hvad skal du undersøge og sikre dig?

Hvis du skal leje et erhvervslejemål af en andelsforening eller en ejerforening, er der derfor flere ting, du bør undersøge og sikre dig, inden du underskriver. 

Du bør undersøge om andelsforeningen eller ejerforeningen har en administrator tilknyttet og tillige undersøge, om denne administrator i givet fald har speciale i erhvervslejemål og erhvervslejeloven. Hvis bestyrelsen har overladt administrationen af erhvervslejemålet til en administrator, indikerer det, at foreningen har en mere professionel tilgang til udlejningen.

Du bør tillige overveje, om der er behov for særlige klausuler i erhvervslejekontrakten, der tager højde for, at udlejer er en andels- eller ejerforening. Det kunne f.eks. være:

 

Du skal naturligvis også undersøge de helt overordnede forhold, herunder om erhvervslejemålet passer til dine behov og erhvervslejekontraktens generelle vilkår. Dette kan du læse mere om her.

Selskabsadvokaterne er eksperter i erhvervslejeret, herunder indgåelse af erhvervslejekontrakter. Vi hjælper dig meget gerne, hvis du står over for at skulle indgå en erhvervslejekontrakt, hvor udlejer er en andelsforening eller en ejerforening. Vi kan bl.a. hjælpe med at afklare dine rettigheder og forpligtelser samt tillige med at forhandle bedre vilkår, herunder sætte fokus på de vilkår, der er særligt vigtige.

Du er meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon for en uforpligtende drøftelse.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Tvist om erhvervslejemål

Generelt Der kan opstå tvister om mange forskellige forhold ved et erhvervslejemål. De typiske tvister vedrører udlejers krav på regulering til markedslejen, udlejers opsigelse (både i forhold til gyldighed og erstatningens størrelse), ophævelse pga. den anden parts væsentlige misligholdelse samt tvister i forbindelse med fraflytning, herunder særligt om udlejers krav mod lejer for betaling af istandsættelse af erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Moms ved erhvervslejemål

Generelt om momsloven og fast ejendom Det er ikke erhvervslejeloven, men derimod momsloven, som regulerer forholdet omkring moms ved erhvervslejemål samt moms ved fast ejendom i det hele taget. Udlejning af fast ejendom indtager endvidere en særlig stilling i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der skal pålægges moms på ydelsen....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Benete Benned

Advokatfuldmægtig

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Tvist om erhvervslejemål

Generelt Der kan opstå tvister om mange forskellige forhold ved et erhvervslejemål. De typiske tvister ...»

Moms ved erhvervslejemål

Generelt om momsloven og fast ejendom Det er ikke erhvervslejeloven, men derimod momsloven, som regulerer ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af