Handelsagentaftale - tvist og fortolkning

Handelsagentaftale - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Handelsagentaftale - Indgåelse

Handelsagentloven regulerer sammen med den almindelige aftalelov forholdet mellem en handelsagent og en agenturgiver. Hvis andet ikke er aftalt, giver handelsagentloven derfor nogle overordnede rammer for aftaleforholdet, som ikke er i overensstemmelse med eller dækker dine ønsker og behov.

Det er derfor vigtigt at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende afsætningen. Er der eksklusiv ret for handelsagenten? Er der et mindstesalg og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man bør forholde sig til i en handelsagentaftale.

Handelsagentaftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

En handelsagentaftale bliver ofte i almindelige tale kaldt en agentaftale eller en agenturaftale.

Hvorfor indgå en handelsagentaftale

Hvis man ikke indgår en handelsagentaftale risikere man at stå tilbage med et erstatningskrav eller et krav på godtgørelse ud fra forudsætninger, der på ingen måde var en del af aftalen, men som kan kræves på baggrund af handelsagentloven.

Handelsagenten handler ikke i eget navn eller for egen regning. Handelsagentens retsstilling er reguleret i handelsagentloven, der overvejende beskytter handelsagenten frem for agenturgiveren.

I følge handelsagentloven har agenturgiveren og handelsagenten ret til fra den anden part at modtage en handelsagentaftale, der angiver agenturaftalens vilkår herunder eventuelle senere aftalte vilkår.

Selvom handelsagentloven regulerer forholdet mellem handelsagenten og agenturgiveren er det altid en god ide, at lave en individuel aftale, der regulerer til de specifikke forhold i det konkrete handelsagentforhold.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør man tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en handelsagentaftale:

 • Parter
 • Produkt
 • Geografisk afgrænsning
 • Eneret
 • Mindstesalg
 • Agenten og dennes virke
 • Bestilling og accept
 • Priser og betalingsvilkår
 • Leveringstid og sted
 • Provisionsvilkår
 • Hvornår er provisionen optjent
 • Tilladelse til underagenter
 • Retsstilling ved overgang af agenturet
 • Markedsføring
 • Beskyttelse af dine immaterielle rettigheder
 • Hemmeligholdelse
 • Konkurrence
 • Ikrafttræden og varighed
 • Misligholdelse
 • Konventionalbod
 • Pligter ved aftalens ophør

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. handelsagentaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete handelsagent-forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det. 

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende handelsagentaftalen eller den justerede handelsagentaftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. handelsagentaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete handelsagentforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde handelsagentaftalen. 

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende handelsagentaftalen eller den justerede handelsagentaftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten. 

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer

 

Vores timepris er DKK 2.000 + moms

Ved indgåelse af en handelsagentaftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af handelsagentaftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet ...»

Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen? De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Kontrakter

SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og fortolkning ...»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat ...»

Frisørdommen

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod »

Vi er medlemmer af