Distributionsaftale - tvist og fortolkning

Distributionsaftale - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Distributionsaftale - Indgåelse

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende distributionsaftaler udover den almindelige aftaleretlige regulering.

Det er derfor vigtigt, at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende distributionen. Er der eksklusiv ret for distributøren? Er der et mindstesalg og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man skal regulere i en aftale.

Distributionsaftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden, og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

Hvorfor indgå en distributionsaftale

Er der ikke mellem parterne indgået en aftale som tager hensyn forholdene omkring distributionen, er begge parter som udgangspunkt uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførsel af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. Allerede af denne grund og for sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det anbefalelsesværdigt at indgå en distributionsaftale.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør msn tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en distributionsaftale:

 1. Hvilke parter har indgået aftalen? Er det en person eller et selskab?
 2. Hvordan skal man forholde sig ved et eventuelt ejerskifte i et selskab?
 3. Hvilket område eller hvilke kundegrupper er omfattet aftalen?
 4. Hvilke produkter er omfattet af aftalen?
 5. Skal der være eksklusivitet imellem parterne?
 6. Hvilke pligter og rettigheder påhviler parterne?
 7. Hvornår kan aftalen anses for misligholdt?
 8. Skal der fastsættes mindste salg?
 9. Er der pligt til at foretage bestemt markedsføringsskridt?
 10. Hvordan skal varemærker og andre immaterielle rettigheder behandles?
 11. Skal parterne være bundet af konkurrenceklausuler?
 12. Skal aftalen tidsbegrænses?
 13. Hvornår skal aftalen genforhandles?
 14. Hvordan kan aftalen opsiges? Optjenes der krav på godtgørelse under aftalens forløb?
 15. Hvilket lands lov skal regulere aftalen og hvor skal der være værneting? Skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift?

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. distributionsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete distributions-forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende distributionsaftalen eller den justerede distributionsaftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. distributionsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete distributionsforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde distributionsaftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende distributionsaftalen eller den justerede distributionsaftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer

 

Vores timepris er DKK 2.000 + moms

Ved indgåelse af en distributionsaftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af distributionsaftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet ...»

Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen? De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Kontrakter

SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og fortolkning ...»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat ...»

Frisørdommen

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod »

Vi er medlemmer af