Køb og salg af virksomhed


Finansiering via Vækstfonden

Hvad er Vækstfonden? Vækstfonden er statens finansieringsfond, der er en uafhængig fond med en selvstændig ...»

Due diligence

Generelt Due diligence er en undersøgelse af en virksomhed eller et aktiv inden underskrivelsen af en ...»

Due diligence rapport

En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund af en due diligence. ...»

Generationsskifte

Et generationsskifte i en virksomhed er en hel eller delvis overdragelse af ejerskabet, - typisk inden ...»

Tilbagekøb af aktier

Beregning af købesum for aktier i forbindelse med afståelse på grund af bortvisning fra ansættelse »

Virksomhedsoverdragelse

En aftale om virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af samtlige aktier i et fransk selskab »

Vi er medlemmer af