Opsigelse af direktør

Opsigelse af direktør

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Direktørkontrakt

SelskabsAdvokaterne er eksperter i rådgivning om direktørkontrakter, herunder indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt samt indgåelse og forhandling af en fratrædelsesaftale for en direktør.

Når der indgås en direktørkontrakt, bør man som minimum overveje følgende:

 1. Ikrafttræden
 2. Ansvar
 3. Hverv under ansættelsen
 4. Tavshedspligt
 5. Opfindelser m.v.
 6. Vederlag
 7. Personalegoder m.v.
 8. Firmabil
 9. Ferie
 10. Ophør og opsigelse
 11. Misligholdelse
 12. Konkurrenceklausul
 13. Tvister

Kontakt SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse om en direktørkontrakt eller se mere nedenfor.

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning


Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

De første skridt mod en ny ferielov

Den 31. august 2015 nedsatte den daværende regering et Ferielovsudvalg, som skulle se nærmere på den ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og Økonomforbund ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af